Idea obchodów

We wrześniu 2010 roku odbyło się na probostwie w Wierzenicy robocze zebranie poświęcone przygotowaniu lokalnej społeczności na obchody w 2014 roku jubileuszu 200 – lecia urodzin wielkiego Polaka hrabiego Augusta Cieszkowskiego. Nakreśliliśmy sobie zadania, które należałoby podjąć w związku z tym jubileuszem. Chcieliśmy wyrazić nie tylko szacunek wobec dokonań Cieszkowskiego ale też uzmysłowić sobie i i innym, że mamy piękne ludzkie wzorce, od których możemy się uczyć miłości do Boga, Ojczyzny i Kościoła.

Nowi właściciele dworku Cieszkowskich mówili wtedy o przygotowaniach do renowacji tego obiektu. Parafia chciała podjąć się dzieła odnowienia krypty grobowej Rodziny Cieszkowskich.

Padły słowa o konieczności wydania książki, która w przystępny sposób spopularyzowałaby postać Augusta Cieszkowskiego. Chcieliśmy wciągnąć cały szereg podmiotów, które wspólnie z nami mogłyby przygotowywać jubileusz. Aby godnie przyjąć wszystkich gości, parafia wyraziła też chęć wybudowania wiaty turystycznej.

Po upływie ponad 3 lat od tamtego spotkania możemy z powiedzieć, że jako lokalna społeczność danego nam czasu nie zmarnowaliśmy. Z błogosławieństwem Bożym odrestaurowany został dworek Cieszkowskich, w którym dziś, tak jak w dawnych czasach, można pięknie porozmawiać, odpocząć i powierzeniczyć. W dzieło odnowy nowi właściciele, Rodzina Państwa Kundzewiczów, włożyli olbrzymi wysiłek. Trudno jest aż uwierzyć, że wszystko dokonało się na przestrzeni zaledwie 18 miesięcy od marca 2011 do września 2012 roku.

Od czerwca 2011 do czerwca 2012 roku trwały prace przy krypcie grobowej Rodziny Cieszkowskich, która całkowicie zmieniła swój wygląd. Nawet w chwili powstania nie prezentowała się tak okazale jak obecnie. Gdy te prace się zamknęły, od jesieni 2012 roku ruszył temat wiaty. Rozpoczął się pierwszy etap budowy. Od maja 2013 roku do pierwszych dni 2014 roku nieprzerwanie trwał drugi etap. Wiata nie tylko w całości została wybudowana ale jeszcze i wyposażona.

Niebawem, dzięki wysiłkowi naszych redakcyjnych kolegów, Jarki i Włodka , ukaże się kolejny specjalny numer „Wierzeniczeń”, który będzie monografią Augusta Cieszkowskiego. Wierzę, że publikacja ta trafi powszechnie do naszych domów i zostanie przeczytana.

Przed nami cały szereg uroczystości, w których weźmie udział sporo osób z najróżniejszych środowisk, które włączyły się przygotowywanie jubileuszu. Pierwszą z nich będzie otwarcie uroczystości jubileuszowych na Mszy św. pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego w niedzielę 16 marca o 11.00, w 120 rocznicę śmierci hrabiego Augusta Cieszkowskiego, W kolejnych miesiącach będą dalsze spotkania i wreszcie w sobotę 13 września odbędą się uroczystości 200 lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego.

Wierzę, że włączymy się licznie w przeżywanie tych dni, że poprzez te obchody wszyscy przypomnimy sobie czym dla nas jest stanięcie w służbie miłości Boga i bliźniego, czym jest społeczne zaangażowanie.

 

 

x Przemysław Kompf


 • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie