Książki o…

Książki i wydawnictwa o Auguście hr. Cieszkowskim ze zbiorów Ewy i Włodzimierza Buczyńskich.

 1. wwwbiblioocieszko01
 2. wwwbiblioocieszko60
 3. wwwbiblioocieszko59
 4. wwwbiblioocieszko58
 5. wwwbiblioocieszko57
 6. wwwbiblioocieszko56
 7. wwwbiblio37
 8. wwwbiblioocieszko55
 9. wwwbiblioocieszko54
 10. wwwbiblioocieszko53
 11. wwwbiblioocieszko52
 12. wwwbiblioocieszko51
 13. wwwbiblioocieszko50
 14. wwwbiblioocieszko49
 15. wwwbiblioocieszko48
 16. wwwbiblioocieszko47
 17. wwwbiblioocieszko46
 18. wwwbiblioocieszko45
 19. wwwbiblioocieszko44
 20. wwwbiblioocieszko43
 21. wwwbiblioocieszko42
 22. wwwbiblioocieszko41
 23. wwwbiblioocieszko40
 24. wwwbiblioocieszko39
 25. wwwbiblioocieszko38
 26. wwwbiblioocieszko37
 27. wwwbiblioocieszko36
 28. wwwbiblioocieszko35
 29. wwwbiblioocieszko34
 30. wwwbiblioocieszko33
 31. wwwbiblioocieszko32
 32. wwwbiblioocieszko31
 33. wwwbiblioocieszko30
 34. wwwbiblioocieszko29
 35. wwwbiblioocieszko28
 36. wwwbiblioocieszko27
 37. wwwbiblioocieszko26
 38. wwwbiblioocieszko25
 39. wwwbiblioocieszko24
 40. wwwbiblioocieszko23
 41. wwwbiblioocieszko22
 42. wwwbiblioocieszko21
 43. wwwbiblioocieszko20
 44. wwwbiblioocieszko19
 45. wwwbiblioocieszko18
 46. wwwbiblioocieszko17
 47. wwwbiblioocieszko16
 48. wwwbiblioocieszko15
 49. wwwbiblioocieszko14
 50. wwwbiblioocieszko13
 51. wwwbiblioocieszko12
 52. wwwbiblioocieszko11
 53. wwwbiblioocieszko10
 54. wwwbiblioocieszko09
 55. wwwbiblioocieszko08
 56. wwwbiblioocieszko07
 57. wwwbiblioocieszko06
 58. wwwbiblioocieszko05
 59. wwwbiblioocieszko04
 60. wwwbiblioocieszko03
 61. wwwbiblioocieszko02

 • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie