Podziękowania Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Anny Tomickiej


pomnikodsSzanowni Państwo!

August hrabia Cieszkowski powiedział: „historią nie należy żyć, ale należy ja znać”.

Mamy w naszej gminie wiele powodów, aby tę prawdę pamiętać i realizować. 13 września 2014 r. była jednak ku temu okazja zupełnie wyjątkowa. Wielki Polak, najwybitniejszy syn swarzędzkiej ziemi, myśliciel, działacz społeczny – August Cieszkowski zasługiwał na wspaniałe uhonorowanie.

Ogromnie cieszę się, że wspólnie potrafiliśmy nadać tak wielką rangę obchodom 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego był potwierdzeniem i docenieniem ogromu pracy, która została wykonana przez wielu ludzi szanujących pamięć Augusta Cieszkowskiego.
Pragnę gorąco podziękować wszystkim pomysłodawcom, organizatorom, wykonawcom – absolutnie wszystkim, dzięki którym ten jubileusz był tak piękny i pouczający.
Komitetowi Obchodów 200-lecia Urodzin Augusta Cieszkowskiego, fundatorowi pomnika – panu Jackowi Wojciechowskiemu, Radzie Miejskiej w Swarzędzu za przychylność dla idei pomnika Cieszkowskiego, księdzu proboszczowi Przemysławowi Kompfowi, pracownikom Referatu Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, pozostałym współpracownikom, sympatykom wspierającym obchody.

Serdecznie dziękuję!

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Anna Tomicka
Czytaj na stronie UMiG Swarzędz • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie