Kolejna statuetka i zapowiedź wierszy o Cieszkowskim i Wierzenicy


banaszW niedzielę, 8 czerwca 2014 roku podczas mszy o 11.00 nastąpiło wręczenie przyznanej przez Klub Profesorów „Wierzenica” w Bydgoszczy szóstej Statuetki Augusta Cieszkowskiego.
Trafiła ona w ręce prof. Grzegorza Skrzypczaka rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przedstawiając laureata Prezes Klubu prof. Józef Banaszak powiedział, że August Cieszkowski był także znakomitym rolnikiem, który uwzględniał wszelkie nowości dotyczące nauk rolniczych. Znał je z osobistych kontaktów z pionierem nowoczesnego rolnictwa gen. Dezyderym Chłapowskim i własnych obserwacji z bardzo licznych wyjazdów, choćby do Anglii czy Niemiec. Gdyby odwrócić czas Cieszkowski zapewne zaproponował by prof. Skrzypczakowi wykłady w swojej nowoczesnej szkole rolniczej [im. Haliny w Żabikowie]. Poza tym prof. Skrzypczak aktywnie działa na rzecz upowszechniania zasług naszego wielkiego filozofa i Europejczyka. Po odebraniu Statuetki laureat podziękował za to szczególne wyróżnienie, otrzymane w tym miejscu i takim wyjątkowym, świąteczny dniu. Odnosząc się do patrona uczelni – Augusta Cieszkowskiego przypomniał o umieszczeniu jego popiersia na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wsparciu odnowienia krypty Cieszkowskich tu w Wierzenicy. Zapowiedział zawieszenie w tym roku, tutaj w Wierzenicy na odnowionym dworze tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Senat uczelni. Nawiązał do publikacji powstałych dzięki wydawnictwu uczelnianemu a pomagających zachować hrabiego Augusta w pamięci współczesnych.
Po mszy prof. Józef Banaszak mógł przedstawić sygnalny egzemplarz kolejnej z nich … Na skrzydłach myśli … August Cieszkowski i ziemia wierzenicka w poezji. Jest to zbiór poezji różnorodnej czasowo. Od wierszy samego Cieszkowskiego i tych z jego czasów do twórczości poetów współczesnych i nawet dzieci ze szkół.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie