Trzeciomajowe uroczystości w Wierzenicy


majlwierzenica13W sobotę 3 maja, zakończyło się tradycyjne czuwanie modlitewne z Maryją Matką Wierzenicy.
Główna uroczystość odpustowa rozpoczęła się mszą o 11.00. W jej trakcie w imieniu zespołu redakcyjnego „Wierzeniczeń” i zarządu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego Ewa J. Buczyńska przedstawiła laudację ósmego laureata wyróżnienia „Przyjaciel Wierzenicy”. Został nim profesor Zbigniew Kundzewicz. Laureat z rąk Macieja Dominikowskiego – redaktora odpowiedzialnego „Wierzeniczeń” otrzymał drewnianą statuetkę św. Mikołaja. Wyraźnie wzruszony dziękując powiedział: jest to szczególne miejsce i szczególna chwila. Jestem przyjacielem Wierzenicy jak wielu tutaj obecnych. Zapowiedział też, że 13 i 14 września dwór będzie otwarty dla odwiedzających. Grono osób uhonorowanych wyróżnieniem „Przyjaciel Wierzenicy” było podczas tej mszy bardzo liczne: Stanisław Witecki, Jacek Wojciechowski, rodzina Kazimierza Okupnika, Marek Krygier, Magdalena i Jacek Gorczycowie. Po zakończeniu liturgii pod wiatą odbył się rodzinny festyn. O strawę duchową podczas jego trwania zadbały; przybyła w pełnym składzie z mażoretkami wykonującymi układy choreograficzne, Orkiestra Dęta ze Swarzędza i zespół muzyczny wspólnoty Odnowy w Duchu Św. z Naramowic. W trakcie agapy ks. Przemek poświęcił i dokonał oficjalnego otwarcia wiaty. Dzieci korzystały z już czynnej części przeznaczonego dla nich ogródka zabaw w sąsiedztwie wiaty.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

majlwierzenica04

majlwierzenica13

majlwierzenica01

majlwierzenica02

majlwierzenica03

majlwierzenica05

majlwierzenica06

majlwierzenica07

majlwierzenica08

majlwierzenica09

majlwierzenica10

majlwierzenica11

majlwierzenica12 • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie