Rozpoczęcie obchodów Roku Cieszkowskiego


inauguracja07Nowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita poznański ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, 16 marca 2014 roku Mszą św. o godzinie 11.00 w kościele św. Mikołaja w Wierzenicy, zainaugurował obchody 200-lecia urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego.
foto. W. Buczyński

 
Msza św. celebrowana była w kilka dni po przypadającej 12 marca 120. rocznicy śmierci hrabiego Augusta. Ks. Przemysław Kompf powitał dostojnego celebransa, członków Komitetu obchodów i grono gości, którym drogie jest imię wielkiego Polaka – Augusta hrabiego Cieszkowskiego. Reprezentowali oni władze różnego szczebla i szereg instytucji. Byli to: Bożena Szydłowska – Posłanka na Sejm RP, Mieczysław Ferenc – Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu – Marek Lis – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu, Anna Tomicka – Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Dariusz  Szmyt – Burmistrz Miasta Luboń, Marian Szkudlarek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu, Małgorzata Machalska – reprezentująca Radę Miasta Luboń, Grzegorz Skrzypczak – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Krzysztof Moliński – Prezes Forum Lubońskiego im. Augusta hr. Cieszkowskiego, Mieczysław Kasprzyk – Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki. Wraz z niektórymi spośród wymienionych gości obecne były inne osoby z reprezentowanych przez nich instytucji. Oprawę wokalną zapewniał Chór Kameralny Pro Academica przy Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Splendoru uroczystości dodawały sztandary: Miasta Luboń, Forum Lubońskiego, Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu im. Augusta hr. Cieszkowskiego. Ks. P. Kompf pokrótce nawiązał do postaci  hrabiego Augusta. Więcej o nim mówił abp S. Gądecki. Przypomniał podstawowe wiadomości z jego życiorysu i dokonania szczególnie akcentując te związane z nauką i sprawą narodową w Wielkopolsce. Ukłonem w stronę obecnych były jego słowa dotyczące życiorysu Cieszkowskiego: wszyscy tu lepiej znają go ode mnie, a zwłaszcza mieszkańcy Wierzenicy. Następnie nawiązując do słów ewangelii mówił o przemyśleniach Augusta Cieszkowskiego dotyczących przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Przedstawił je przystępnym językiem jako epoki uczucia, myśli, czynu, w tym cytując słowa z Przedświtu Zygmunta Krasińskiego. Na końcu zwrócił uwagę na szczególny tragizm tego, że w tym samym 1848 roku ukazały się: Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego oraz Manifest komunistyczny Karola Marksa, skomentował związany z tym ostatnim wybór destrukcji a nie królestwa bożego.

Burmistrz A. Tomicka po mszy pogratulowała w imieniu całej swarzędzkiej rodziny samorządowej ks. Arcybiskupowi wyboru na funkcję przewodniczącego KEP, życzyła owocnej pracy na tym stanowisku. Następnie w imieniu Komitetu obchodów przedstawiła już zrealizowane i planowane zamierzenia związane z rocznicą. Po niej przedstawiciele parafian w imieniu całej wspólnoty dziękowali dostojnemu gościowi za przybycie i sprawowanie eucharystii, życzyli powodzenia w sprawowaniu nowej funkcji. Arcybiskup S. Gądecki podziękował wszystkim za życzenia i gratulacje. Następnie osoby uczestniczące we mszy mogły zejść do krypty Cieszkowskich, obejrzeć pod wiatą okolicznościową wystawę prezentującą życie i działalność Augusta Cieszkowskiego. Ks. Arcybiskup obejrzał ją z dużym zainteresowaniem zadając pytania dotyczące prezentowanych miejsc, sposobu uzyskania nierzadko unikalnych materiałów, jej autorów. Czynił to w towarzystwie innych gości również bardzo zainteresowanych samą wystawą jak i możliwościami pozyskania jej dla swoich środowisk. Chętni mogli zaopatrzyć się w wydawnictwa związane z parafią i jej duszpasterzem. Następnie goście udali się do Dworu Wierzenica. Tam podjęto ich poczęstunkiem przygotowanym przez parafianki. Następnie pokrótce zapoznani zostali z dziejami dworu i oprowadzani przez rodzinę Kundzewiczów zwiedzili odrestaurowaną siedzibę rodu Cieszkowskich.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie