Miłośnicy Poznania poznawali Cieszkowskiego :: 24-09-2014


SONY DSCTowarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego (TMMP) w środę, 24 września 2014 roku zaprosiło swoich członków na spotkanie w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17).
Jego tematem była Dwusetna rocznica urodzin Augusta Cieszkowskiego. Na zaproszenie prezesa TMMP prof. Antoniego Szczucińskiego przedstawiliśmy życie i dokonania Augusta Cieszkowskiego. Obok widomości o charakterze ogólnym wyeksponowaliśmy mniej znane wątki związane z podpoznańskim w XIX wieku (wieś Wilda) i poznańskimi adresami Augusta Cieszkowskiego. To zagadnienie wywołało duże zainteresowanie słuchaczy. Pojawiła się nawet propozycja umieszczenia tablicy na odbudowanym domu na narożniku ul. Młyńskiej i placu Cyryla Ratajskiego, w miejscu gdzie mieszkał Odpowiadaliśmy też na pytania o szkoły noszące imię Augusta Cieszkowskiego i dlaczego skoro jest patronem Uniwersytetu Przyrodniczego nie ma jego nazwiska w nazwie uczelni. Po naszym wystąpieniu prezes Antoni Szczuciński, sam będący filozofem, mówił w bardzo przystępny sposób o Auguście Cieszkowskim jako filozofie europejskim.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Foto Ewa Strycka • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie