XXI Wielkopolski Rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego”


pttkXXI Wielkopolski Rajd
„Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego”
WIERZENICA
Sobota 27 września 2014r.
REGULAMIN RAJDU
200 lat urodzin Augusta Cieszkowskiego

Organizatorzy Rajdu:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze: Koło „Łaziki” Swarzędz oraz
Oddział Środowiskowy Poznań – Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka.
przy współpracy:
Szkolnego Koła PTTK przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.
Koła Turystyki Rowerowej PTTK „Viator” im. R. Walerycha w Czerwonaku.
Szkolnego Koła PTTK „W Zasięgu ręki” przy SOSWDN w Owińskach.
Koła Terenowego PTTK im. Czesława Ptaka w Poznaniu.
Parafii Wierzenica.

Instytucje wspierające:
Powiat Poznański
Miasto Poznań
Gmina Swarzędz

Komandor Rajdu:
Eugeniusz JACEK

Kierownictwo Rajdu :
Z – cy Komandora – Maciej Józefczak, Zbysław Kaczmarek
Sekretariat – Hanna Dominiak, Romuald Królak
Skarbnik – Maria Pelińska, Henryk Peliński
Kwatermistrz – Paweł Kubiak

Trasy Rajdu:
Trasa I, autokarowo – piesza: start autokarem godz. 8.30 Swarzędz /pętla autobusowa Os. Kościuszkowców/ – następnie godz. 9.00 Poznań /sprzed Zespołu Szkół Salezjańskich/ Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29; – następnie godz. 9.30 Poznań /parking za Kościołem Św. J. Jerozolimskiego na Komandorii/ – przejazd do Kicina /zwiedzanie Kościoła/ – dalej pieszo żółtym szlakiem im. A. Cieszkowskiego przez Mechowo do Wierzenicy . Około 7 km.
Kierownicy trasy: Romuald Szukała, Janusz Przybył.

Trasa II, rowerowa : start godz. 9.30 Murowana Goślina /parking przy Kościele pw. Św. Jakuba Apostoła/ – Rakownia – Mielno – Wierzenica. Około 20 km w jedną stronę. Kierownik trasy: Izabela Jankowska.

Trasa III, rowerowa: start godz. 10.00 Poznań /ulica Chemiczna/ – Koziegłowy – Kicin – Mechowo – Wierzenica. Około 15 km w jedną stronę. Kierownik trasy: Katarzyna Wieczorek.

Trasa IV, rowerowa: start godz. 10.00 Owińska /plac przed Pałacem/ – Potasze – Kamińsko – Pławno – Kliny – Wierzenica. Około 18 km w jedną stronę.
Kierownik trasy: Maciej Józefczak.

Trasa V, rowerowa: start godz. 10.00 Swarzędz /parking przy pływalni „Wodny Raj” ul. Kosynierów 1/ – Gortatowo – Uzarzewo – Wierzenica. Około 15 km w jedną stronę. Kierownik trasy: Mateusz Frątczak, Paweł Staszak.

Trasa VI, dowolna: Uczestnicy wędrują samodzielnie na wybranej przez siebie trasie pieszo, rowerami, samochodami; winni się stawić na mecie najpóźniej o godz. 12.00

Meta rajdu :
Meta rajdu ulokowana będzie na placu przy Kościele w Wierzenicy.
Czynna będzie w godz. 11:00 do 13:30

Komunikacja: Powrót: organizator zapewnia dowóz uczestników (oprócz tras rowerowych) na przystanek autobusowy do Kobylnicy natomiast uczestników z trasy „nr I” do Poznania.
Zgłoszenia uczestnictwa:
Zgłoszenia indywidualne i zbiorowe (koniecznie imienna lista):
a) w Poznaniu w siedzibie Oddziału Środowiskowego Poznań-Nowe Miasto na Ratajach, Os. Boh. II Wojny Światowej 29 (budynek Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Kruczej) w wtorek 23.09.2014 r oraz czwartek 25.09.2014r; w godz. od 16.30 do 18.00,
b) w Swarzędzu w siedzibie Koła „Łaziki”, Os. Kościuszkowców 39 , w środę 24 września, w godz. od 16.00 do 17.00
Można zgłaszać się mailowo: eugeniuszjacek.1@wp.pl do 25.09.14 r do godz. 20.00.
Telefon kontaktowy: 885- 304- 835
Zgłaszający koniecznie podaje numer trasy rajdu!!!!!!!!!!!!!!

Odpłatność:
Odpłatność wynosi: 12 zł od osoby dla trasy nr. ” I”, pozostałe trasy 7 zł od osoby. Opiekunowie grup szkolnych biorą udział bezpłatnie.

Uczestnicy otrzymują: znaczek rajdowy; ciepły posiłek; możliwość zwiedzania zabytkowego drewnianego Kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy oraz krypty Cieszkowskich /po remoncie/; punkty na OTP i KOT; nagrody konkursowe; puchar dla najliczniejszej drużyny.
W przypadku zgłoszeń po terminie organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nie zrealizowania świadczeń w pełnym wymiarze.
Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2014 r. są ubezpieczeni, natomiast pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie. Każdy uczestnik odpowiada w pełni za ewentualne poniesione lub wyrządzone szkody na trasie lub na mecie.
Interpretacja regulaminu leży wyłącznie w gestii Komandora Rajdu.
Rajd jest dofinansowany z środków: Miasto Poznań, Swarzędz, Powiat Poznański. • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie