Powitanie ks. proboszcza Przemysława Kompfa


obchody17Wspaniały Jubileusz. Dumna nie tylko Wierzenica
Słowo na dzień 13 września AD 2014

Na ten dzień nie tylko Wierzenica przygotowała się godnie. Skala rozmaitych obchodów pozwala powiedzieć, że w licznych miejscach wiele instytucji i organizacji pięknie włączyło się w przebieg roku jubileuszowego poświęconego Augustowie Cieszkowskiemu w związku z przypadającą
12 września 2014 roku dwusetną rocznicą jego urodzin.

Witam i błogosławię wszystkich jubileuszowych gości. Cieszę się obecnością każdego. Ściskam i pozdrawiam przedobrych wierzenickich parafian i licznych przyjaciół naszego miejsca. Pięknie, że w tym wyjątkowym dniu tutaj jesteście
w naszej ukochanej świątyni. Dzisiaj nie można nie być w Wierzenicy.

Krótko przed śmiercią, w 1893 roku hucznie obchodzone było, choć z pewnym opóźnieniem, 50 lecie pracy naukowej hr Augusta Cieszkowskiego. Olbrzymia liczba ludzi, w tym wiele wybitnych postaci ze świata nauki i kultury, oddało hołd jubilatowi podkreślając jego zasługi w rozmaitych dziedzinach życia naukowego, gospodarczego i społecznego. Kilka miesięcy później wszyscy oni spotkali się jeszcze raz by towarzyszyć hr Augustowi Cieszkowskiemu w jego ostatniej drodze życia. Wiele osób wtedy wyrażało przekonanie, że pamięć o tym wybitnym człowieku nie zaginie, że jego zgon jest dla żyjących zobowiązaniem. „…Młodzieży kochana, w mowie żałobnej powiedział biskup Edward Likowski, …

… która tu z nami nad trumną tego patryarchy
i duchowego wodza naszego stoisz,
obyś z wzniosłego przykładu Jego wytrwałej całe życie obejmującej pracy,
wzór dla siebie wziąść chciała!
Patrz, jak On w nauce, pracy,
w spełnianiu obowiązku nigdy nie ustaje,
zawsze innym przoduje;
jak Mu się nigdy nie wydaje, że już dosyć umie, że spocząć już może!
Tak i ty jakikolwiek kierunek życia sobie obierzesz lub obrałeś,
nie sądź, że ci wolno w tym kierunku kiedykolwiek zaprzestać pracy
i dalszego kształcenia się !
Jak w modlitwie tak też w nauce i pracy nigdy opuszczać się nie wolno,
chcąc zadanie swoje na ziemi pożytecznie spełnić.
A im większemi darami Bóg cię uposażył,
tem większa twoja odpowiedzialność,
jeżeli tych darów dobrze nie użyjesz.
Wiedz, że małym jeszcze jest nasz dorobek duchowy
i że twojem to zadaniem ten dorobek pomnożyć.
O to z tej trumny upomina się u ciebie,
tego od ciebie żąda sp. August Cieszkowski…!”

Od tamtego czasu przeminęło już kilka pokoleń. Żadnemu z nich poza naszym nie zostało oszczędzone wojenne zmaganie się o wolność i niepodległość Ojczyzny. Znaczone to zostało wielką daniną krwi i stratą bezcennych dóbr kultury materialnej. Na szczęście dziś, nie bez pewnych zagrożeń, możemy tworzyć pokojowy dorobek Ojczyzny.

Zgromadzeni na jubileuszowej uroczystości 200 lecia urodzin Augusta
hr Cieszkowskiego potwierdzamy: pamięć o tym wybitnym Polaku, Wielkopolaninie, Wierzeniczaninie, nie zaginęła. Co więcej, coraz bardziej odżywa i wyraziściej w wolnej Polsce do nas przemawia. Pobudza do zaangażowania, do czynów ofiarnych i szlachetnych, do miłości względem Boga, Kościoła i umiłowanej Ojczyzny, dla pomnożenia dorobku duchowego i materialnego.

Jestem dumny i szczęśliwy, że skromna wiejska parafia św. Mikołaja
w Wierzenicy, lokalna społeczność skupiona wokół niej, jest inicjatorką jubileuszowych obchodów.

Przemysław Kompf • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie