Godne obchody w Wierzenicy i Swarzędzu


obchody15W sobotę 13 września 2014 roku w Swarzędzu i Wierzenicy odbyły się kulminacyjne uroczystości 200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego.
Ich bohater urodził się w rocznicę wiktorii wiedeńskiej czyli 12 września w Suchej (Nowa Sucha) na Podlasiu. Jak przystało na bohatera walki o interes narodowy Polaków, choć słowem a nie orężem, doczekał się pomnika. Ufundowanego przez Jacka Wojciechowskiego szefa firmy Utal z Gruszczyna, Przyjaciela Wierzenicy, dzieło Roberta Sobocińskiego stanęło na swarzędzkim rynku. Zostało odsłonięte przez Jacka Wojciechowskiego oraz burmistrz Annę Tomicką. Poświęcone przez delegata arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – ks. Tadeusza Pelińskiego. W krótkiej wzruszającej części artystycznej zgromadzeni na tej uroczystości usłyszeli wyśpiewany przez Julię Mężyńską i Martynę Manikowską z SP nr 4 młodzieńczy wiersz Cieszkowskiego i Rotę w wykonaniu chóru Akord. Potem z niemałymi trudnościami komunikacyjnymi wielu uczestników swarzędzkiej uroczystości dotarło do Wierzenicy. W kościele św. Mikołaja rocznicową mszę koncelebrowali księża: Bogdan Reformat z parafii św. Jana Vianneya w Poznaniu, dr Andrzej Magdziarz z Kicina, Waldemar Twardowski i gospodarz świętymi Przemysław Kompf. Ks. kanonik Bogdan Reformat mówił o Auguście Cieszkowskim nawiązując też do znajdującego się w kościele jego pomnika nagrobnego. O związkach Cieszkowskich z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu przypomniał rektor tej uczelni prof. Grzegorz Skrzypczak. Mszę uświetniły poczty sztandarowe Gminy Swarzędz i SP im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie (wspomniane trudności komunikacyjne sprawiły, że nie dotarła będąca w drodze na uroczystość lubońska „Cieszkowianka” ze swoim pocztem). Po mszy jej uczestnicy oglądali rocznicową wystawę, uczcili pamięć oddając pokłon prochom Augusta i jego rodziny. Wśród czyniących to znaleźli się posłowie: Bożena Szydłowska, Stanisław Kalemba, Rafał Grupiński, goście z Siennicy Różanej i Surhowa na Lubelszczyźnie, Bydgoszczy. Później na wszystkich czekała agapa pod wiatą, gdzie panie serwujące zupę, ciasta i napoje zwracały uwagę fartuchami z epoki Cieszkowskiego. Jednako uwagę wszystkich skupił na sobie hrabia August Cieszkowski witający obecnych i przepytujący niektórych z gości. W jego postać znakomicie wcielił się poznański aktor Andrzej Lajborek. Wszyscy udali się pod wierzenicki dwór. Tam została odsłonięta tablica upamiętniająca Augusta Cieszkowskiego jako patrona Uniwersytetu Przyrodniczego. Odsłonięcia dokonali rektor Grzegorz Skrzypczak i jej twórca Stanisław Mystek. Burmistrz Anna Tomicka powitała gości i podziękowała za już zrealizowane działania związane z obchodami. Prof. Tomasz Nałęcz odczytał list Prezydenta RP. Poseł Bożena Szydłowska odczytała podjętą jednomyślnie przez Sejm 12 września uchwałę czczącą pamięć Augusta Cieszkowskiego. Zrealizowane i planowane działania związane z obchodami przedstawił sekretarz Komitetu obchodów Włodzimierz Buczyński. Prof. Zbigniew Kundzewicz przedstawił album Hr. August Cieszkowski i jego autorów: Henryka Błachnio, Ewę J. Buczyńską, Włodzimierza Buczyńskiego. Zaprezentowali oni powstały przy wiodącym udziale Gminy Swarzędz album. W niedzielę od rana do wieczora tłumy chętnych, zarówno z terenu parafii jak i osoby z dalszych stron, skorzystały z możliwości zwiedzenia dworu Cieszkowskich doświadczając ogromnej gościnności państwa Kundzewiczów. • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie