August Cieszkowski powrócił na Lubelszczyznę


siennicaW sobotę, 14 czerwca 2014 roku w imieniu Komitetu obchodów 200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego
uczestniczyliśmy w nadaniu jego imienia Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, powiat krasnostawski. Biskup Artur Miziński w homilii znakomicie przedstawił postać i dokonania Augusta Cieszkowskiego jako giganta wiedzy i czynu, tytana pracy, odpowiedniego patrona na obecne czasy. Poświęcił nowy sztandar. W szkole została odsłonięta tablica poświęcana patronowi. W uroczystości jubileuszu 50-lecia i nadania imienia uczestniczyło około 500 osób. Zabierając głos liczni goście (od samorządu wojewódzkiego poczynając) wskazywali na dokonania szkoły, wysoko oceniali postać patrona. Również złożyliśmy życzenia i przekazaliśmy okolicznościowy adres od Komitetu obchodów oraz materiały związane z nimi. W imieniu burmistrz Anny Tomickiej wręczyliśmy list gratulacyjny i upominki od Gminy Swarzędz. Przekazaliśmy także materiały od Wydawnictwa i redakcji „Wieści Akademickich” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, SP nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu. Wręczyliśmy podziękowania w uznaniu osobistego wkładu Anny Horeckiej i Moniki Nagowskiej na rzecz przywrócenia ziemi krasnostawskiej postaci hrabiego Augusta (M. Nagowskiej także za dotychczasową współpracę z „Wierzeniczeniami”). Na zakończenie części oficjalnej uczniowie przedstawili obecnym w hali sportowej inscenizację ukazującą drogę życia i dorobek Augusta Cieszkowskiego oraz program artystyczny. Wszyscy goście otrzymali napisaną przez M. Nagowską książkę Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 1964 – 2014. Jest w niej również informacja o patronie, a w niej słowa: Jego dokonania są inspiracją do nieustannego doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy. Obchodom towarzyszyły: otwarcie galerii plakatu, okolicznościowe wystawy, spotkanie absolwentów, koncert zespołu „Jawor”, pokaz pracy sprzętu rolniczego, kiermasz rękodzieła ludowego. Tu na Ziemi Wierzenickiej możemy być dumni, że nasz August znalazł uznanie siennickiej społeczności szkolnej i to w roku jubileuszowym. Mamy również nadzieję, że Ziemia Siennicka na Lubelszczyźnie, połączyła się Jego postacią z Ziemią Wierzenicką a jej mieszkańcy skorzystają z zaproszeń do odwiedzania Wierzenicy.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
siennica • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie