Świętowanie na ulicy Cieszkowskiego w Bydgoszczy :: 20-09-2014


obchody09W sobotę 20 września 2014 roku, mieszkańcy i goście uczestniczyli w święcie ulicy związanym z 200. rocznicą urodzin jej patrona.
On sam (aktor Mieczysław Franaszek) wraz z małżonką (Ewa Matuszak pracownik naukowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego) w towarzystwie prezydenta miasta Rafała Bruskiego, przybył na ulice swojego imienia powozem. Wysłuchał laudacji na swój temat wygłoszonej przez Włodzimierza Buczyńskiego. Posmakował urodzinowego tortu. Później był występy artystyczne, degustacja potraw jakie jadał August Cieszkowski. Prezentowano też dzieje ulicy, stojących przy niej domów oraz ich mieszkańców. Pomimo świątecznej atmosfery nie zapomniano o codziennych problemach tej pięknej ale zniszczonej arterii komunikacyjnej, stąd była też petycja do władz miasta. Sama ulica wbrew hrabiowskim manierom przystrojona była sznurkami, na których suszyła się bielizna. Wierzenicki hrabia wielokrotnie bywał we Włoszech, gdzie taki widok był codziennością i może było to takie subtelne nawiązanie do jego wojaży? Zabrane do Bydgoszczy foldery 200 Lecie Urodzin Augusat Cieszkowskiego (wydany przez Gminę Swarzędz) i Wierznica (z cyklu Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka) oraz Kuryer Wierzenicki szybko znalazły się w rękach świętujących. Na narożniku ulic Pomorskiej i Cieszkowskiego w dawnej galerii a może przyszłej czytelni prezentowane były prace Augusta Cieszkowskiego i z nim związane. Wśród nich wydany na naszej ziemi album Hr. August Cieszkowski. Można było też posłuchać fragmentów Prolegomenów Cieszkowskiego. Tę radosną imprezę przygotowało Stowarzyszenie Mieszkańców Ulicy Augusta Cieszkowskiego (SMAC) reprezentujące wspólnotę wszystkich mieszkańców tej wyjątkowej ulicy. Nad całością czuwał Grzegorz Kaczmarek kierujący działaniami SMAC.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie