Popołudnie z dokumentem :: 14-11-2014


archArchiwum Państwowe w Poznaniu
wraz z Muzeum Historii Miasta Poznania
oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu


zapraszają na V spotkanie z cyklu:
Popołudnie z dokumentem

piątek, 14 listopada 2014 r., godz. 16:00
August Cieszkowski – w 200 rocznicę urodzin

Miejsce spotkania: Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz, Stary Rynek
Spotkanie poprowadzą: Henryk Krystek i Przemysław Wojciechowski

Program:

16:00 – 19:00

1. Słowo na powitanie: dr Magdalena Mrugalska Banaszak (kierownik Muzeum Historii Miasta Poznania), mgr Henryk Krystek (dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu), przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2. Myśl historiozoficzna Augusta hr. Cieszkowskiego. Stulecie niebywałych przemian polityczno-społecznych impulsem interdyscyplinarnych zainteresowań autora „Prolegomeny do historiozofii”
– ks. prof. Dominik Kubicki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu),

3. Materiały źródłowe związane z Augustem Cieszkowskim i jego rodziną w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu – mgr Katarzyna Zielińska (Archiwum Państwowe w Poznaniu),

4. Pamiątkowe tableau Augusta Cieszkowskiego, prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ze zbiorów Muzeum Historii Miasta Poznania – dr Jarosław Mulczyński (Muzeum Historii Miasta Poznania).

przerwa – spotkanie przy kawie
wystawa: August Cieszkowski (1814-1894) – ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu

5. Rękopis A. Cieszkowskiego „O drogach ducha” – jego losy i treść – mgr Mariusz Polarczyk (dyrektor Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu),

6. Konserwacja rękopisu A. Cieszkowskiego „O drogach ducha” ze zbiorów Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – mgr Przemysław Wojciechowski (Archiwum Państwowe w Poznaniu),

7. Konserwacja krypty Cieszkowskich w kościele pw. św. Mikołaja w Wierzenicy – ks. proboszcz Przemysław Kompf,

8. Psalmów-psalm” C.K. Norwida dedykowany A. Cieszkowskiemu – mgr Agnieszka Baszko (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu),

9. Korespondencja A. Cieszkowskiego w zbiorach Biblioteki PTPN – mgr Joanna Pietrowicz (Biblioteka PTPN w Poznaniu),

10. Listy C.K. Norwida, K. Libelta i inych do Augusta Cieszkowskiego – czyta mgr Mariusz Jankowski (Archiwum Państwowe w Poznaniu).

STRONA WYDARZENIA TUTAJ • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie