Noc Kościołów w Roku Cieszkowskiego


IMG_7213Galeria zdjęć
Rekordowa Noc Kościołów Drewnianych

Zespół Trebudnie-Tutki rozpoczynający swój występ w sobotni wieczór 6 września 2014 roku
, w ramach specjalnej edycji tej imprezy poświęconej 200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego ściągnął do Wierzenicy rekordową ilość uczestników. Pomysł pracowników Referatu Promocji Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, by przy dobrej pogodzie zespół występował na scenie przed kościołem okazał przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu nie mniej niż 500 osób podziwiało występ artystów. Zainteresowani oprowadzani przez Ewę J. Buczyńską, Włodzimierza Buczyńskiego, ks. Przemysława Kompfa mogli zwiedzać kościół, schodzić do krypty Cieszkowskich, obejrzeć znakomicie wyeksponowaną dzięki podświetleniu rocznicową wystawę, obejrzeć film o Szlaku Kościołów Drewnianych. Mieli też możliwość zakupu w kiosku pod wiatą wydawnictw związanych z Cieszkowskim i Wierzenicą oraz czegoś do picia i pojedzenia. Impreza była zorganizowana wspólnie przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” i UMiG Swarzędz. • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie