Swarzędzki wykład o Auguście Cieszkowskim


wyklad06Prof. Stanisław Kozłowski z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu w poniedziałek 28 kwietnia wystąpił z wykładem „Augusta Cieszkowskiego promieniowanie myśli, czynu i serca”. Wykład ten odbył się w ramach Uniwersytetu Swarzędzkiego w Ośrodku Kultury, przyciągnął uwagę licznego grona słuchaczy. Prelegent wyjaśnił w czym upatruje promieniowania myśli, czynu i serca. Na zakończenie zaprosił do wspólnego odśpiewania pierwszej zwrotki z Śpiew na nutę piosnki o maju, młodzieńczego wiersza Augusta Cieszkowskiego. Później odpowiadając na pytanie burmistrz Anny Tomickiej opowiedział jak „wrastał” w wiedzę o patronie swojej uczelni. Przed wykładem i po nim jego uczestnicy mogli oglądać wystawę przygotowaną na jubileusz dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego. Dodatkowo „odkrywali ją” wspomagani informacjami jej autorów (Henryk Błachnio, Ewa J. Buczyńska, Włodzimierz Buczyński).
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
wyklad09

wyklad01

wyklad02

wyklad03

wyklad04

wyklad05

wyklad06

wyklad07

wyklad08 • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie