Józefinkowy rajd samochodowy „Jedziemy do Augusta Cieszkowskiego”


jozefinki02W ramach Józefinek – Święta Patrona Swarzędza Miasto i Gmina Swarzędz
zaprosiły 2 maja 2014 roku na Rodzinny Turystyczny Rajd Samochodowy „Jedziemy do Augusta Cieszkowskiego”. Deszczowa i chłodna pogoda nie zniechęciła uczestników, którzy wyruszyli ze Swarzędza. Według oficjalnych wyników zostało sklasyfikowanych 41 załóg (ilość chętnych do wzięcia udziału była znacznie większa), które tworzyło blisko 130 osób. W Wierzenicy rajdowcy zwiedzali kościół św. Mikołaja oprowadzani przez ks. Przemka. Przed kościołem, pod chmurką, czekała na nich wystawa przygotowana na jubileusz 200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego. Zapoznawaliśmy turystów z zawartością plansz. Pod wiatą na uczestników rajdu czekał posiłek. Zwycięzcy otrzymywali nagrody od sponsorów i upominki od Gminy Swarzędz, którą reprezentował jej Sekretarz Robert Ostafiński-Bodler.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

jozefinki05

jozefinki01

jozefinki02

jozefinki03

jozefinki04 • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie