Szkoła Podstawowa w Wierzonce – Projekt Cieszkowski :::11-04-2014


spwierzonkaInformacja z SP Wierzonka

Jako że Wierzenica, w której zamieszkał August hr. Cieszkowski, to fragment naszej Małej Ojczyzny, zatem Szkoła Podstawowa w Wierzonce


będąca również Jej częścią, nie mogła zapomnieć o tak ważnej postaci. Włączając się w obchody Roku Cieszkowskiego, zrealizowaliśmy zatem projekt ,,August hr. Cieszkowski”, a w jego ramach konkursy: wiedzy, plastyczny, multimedialny, na wiersz i komiks o Auguście Cieszkowskim. Adresatami stali się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z naszej gminy, ale też Szkoły Podstawowej w Kicinie i Szkoły Podstawowej w Luboniu, których to dwóch placówek patronem jest hrabia. Kolejne etapy realizacji, a także jej efekty można było i można nadal śledzić, wchodząc na stronę internetową szkoły i klikając zakładkę ,,Projekt Cieszkowski”. Odpowiedzialnymi za wszystkie działania były panie: Maria Maciołek i Genowefa Springer.
STRONA SZKOŁY • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie