Szkolny finał konkursów o Cieszkowskim w Dworze Wierzenica + galeria


szkoly16W środę 26 marca 2014 r. we Dworze Wierzenica miało miejsce podsumowanie już rozstrzygniętych konkursów związanych z postacią Augusta Cieszkowskiego na: prace plastyczne, wiersz, komiks, prace multimedialne. Został także rozegrany konkurs wiedzy o Auguście Cieszkowskim. Do dawnej siedziby Cieszkowskich przybyli uczniowie, nauczyciele, liczne grono dyrektorów szkół oraz zaproszeni goście. Mogli oni obejrzeć prezentowane na wystawie prace plastyczne najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Na konkurs wpłynęło ich najwięcej bo aż 33, prac multimedialnych 10, komiksów 6 oraz 3 wiersze. Przed rozpoczęciem zmagań konkursowych przybyłych powitała Ewa Idziak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzonce, która to placówka wzięła na siebie trud ich organizacji. Uczynili to również Lucyna i Zbigniew Kundzewiczowie. Z ust pana domu zebrani w największej sali odbudowanego dworu dowiedzieli się o jego historii i dniu dzisiejszym. Następnie do zmagań przystąpiły dwuosobowe reprezentacje aż 8 szkół podstawowych z trzech gmin. Rywalizacja była niesłychanie zacięta czego miarą było to, że połowa uczestniczących drużyn zmieściła się na dwóch pierwszych stopniach podium. Wygrała z przewagą 1 punktu Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu – Marta Cieślak i Bartosz Nowakowski. Trzy drugie miejsca przypadły: SP im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie (Julia Łuczak, Jan Kamiński), SP nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu (Wiktoria Andrzejewska, Zuzanna Mazurczak), SP w Wierzonce (Marcin Jaremko, Oliwier Szcześniak). Także publiczność miała możność sprawdzenia swojej wiedzy o Auguście Cieszkowskim. Konkurs prowadziły Maria Maciołek i Genowefa Springer. Odpowiedzi oceniała komisja w składzie: prof. Zbigniew Kundzewicz, Ewa J. Buczyńska, Alicja Walenciak-Galińska, Elżbieta Nawrocka, Leszek Lesiczka. W trakcie przerwy śpiewali uczniowie z SP Wierzonka i prezentowano prace multimedialne. Następnie odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom i laureatom, podziękowań dla opiekunów. W tej części czyny udział brali członkowie komisji konkursowych i goście, w tym sponsorzy. Anna Tomicka – burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, ks. Przemysław Kompf, Marek Lis wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu oraz radna Barbara Antoniewicz, radni swarzędzkiej Rady Miejskiej: Barbara Czachura – jej wiceprzewodnicząca,  Ewa J. Buczyńska występująca w podwójnej roli (także Komitet obchodów) i Piotr Choryński. Kierujący referatami UMiG Swarzędz: Dorota Zaremba – edukacji i Marcin Młodziński – promocji. Przewodniczący Rady Rodziców SP Wierzonka Andrzej Jaremko. Pisarka i malarka Wanda Wasik, Stanisław Witecki – drukarz, Przyjaciel Wierzenicy, Ewa Strycka – redaktor naczelna „Wieści Akademickich” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Anna Zielińska-Krybus – kierownik Wydawnictwa UP, Henryk Błachnio – fotografik, Maciej Dominikowski – sołtys Wierzenicy a zarazem redaktor prowadzący „Wierzeniczeń”. Nagrody ufundowały władze gminy Swarzędz i sponsorzy. Burmistrz Tomicka gratulowała wszystkim zwycięzcom i ich opiekunom. Dziękowała za zaangażowanie w poznawanie i popularyzację postaci Augusta Cieszkowskiego. Obok strawy duchowej na uczestników czekały kanapki, ciasto i napoje bardzo pożądane po godzinach emocji ufundowane przez państwa Kundzewiczów i rodziców ze Szkoły Podstawowej w Wierzonce.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

 

  • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie