Słowo powitania ks. proboszcza Przemysława Kompfa


inauguracja12

Słowo powitania w czasie uroczystości z okazji 120 rocznicy śmierci
Augusta hrabiego Cieszkowskiego

Wierzenica 16 III 2014 roku

 

Witam w naszej parafii Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolitę Poznańskiego, który będzie przewodniczył uroczystej Mszy świętej. W osobie Księdza Arcybiskupa witam tego, który podjął znaczącą decyzję budowy domu dla młodzieży uzależnionej tu w Wierzenicy. Przez lata, kiedy ten dom funkcjonuje, mieliśmy okazję być świadkami cudu z martwych powstania wielu młodych ludzi, ongiś umarłych, jakby już straconych, teraz na nowo wracających do życia. Patrząc na rozwój tego dzieła, na jego owoce, sądzę, że August hrabia Cieszkowski, znakomity mieszkaniec Wierzenicy, któremu drogie były sprawy wychowania dzieci wiejskich, który tyle uczynił dla sprawy kształcenia młodzieży, byłby dumny z naszego dzieła. Może nawet ze swoich dóbr wyłożyłby jakieś środki na prowadzenie tego domu, skoro tak hojnie wspierał rozmaite dzieła służące dobru człowieka.

Witam wszystkich zaproszonych gości, którym drogie jest imię wielkiego Polaka Augusta hrabiego Cieszkowskiego. W sposób szczególny pozdrawiam i błogosławię osoby, które od szeregu miesięcy angażowały się w prace komitetu przygotowującego w rozmaitych miejscach naszego powiatu szereg jubileuszowych uroczystości. Cieszkowski uczył sobie współczesnych działania wspólnego, solidarnego w jedności. Dobrze, że cząstką takiego właśnie dobrego współdziałania mogliśmy siebie nawzajem obdarować przygotowując całokształt spotkań tego jubileuszu.

Dobrze, że chcemy wszyscy uczyć się miłości do Boga i ludzi, do Ojczyzny i Kościoła od takich pięknych i mądrych postaci jak August hrabia Cieszkowski.

Pokolenie współczesnych Cieszkowskiemu doceniało rolę jaką odgrywał w życiu narodu. Doceniali nie tylko Wielkopolanie. W dalekim Petersburgu w czasopiśmie „Kraj” po jego zgonie napisano „zgasła jedna z polskich chwał”. W Krakowie poczytny „Czas”, zapewne nie jedyny wówczas, pisał proroczo:

„Dziś… zamilkł na zawsze. Ale nie przestanie mówić do nas swymi pracami i przykładem, nie zgaśnie jego pamięć i żyć będzie jego dzieło. Naród cały wdzięcznie i z chlubą imię jego wspominać będzie”.

W 120 rocznicę śmierci w miejscu wiecznego spoczynku gromadzi się naród wdzięczny i z chlubą imię Augusta hrabiego Cieszkowskiego wspominać będzie.

x Przemysław Kompf • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie