Rada Powiatu w Poznaniu ogłasza rok 2014 Rokiem Augusta Cieszkowskiego


Powiat Poznański SesjaWe wtorek 18 marca 2014 roku odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu w Poznaniu. Pierwsza jej części miała uroczysty charakter.


Na początku Wicestarosta Tomasz Łubiński przedstawił krótko postać Augusta hr. Cieszkowskiego. Następnie chór Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu odśpiewał hymn szkoły. Śpiewane przez dzieci słowa równolegle można było przeczytać na tle fotografii z życia szkoły. Dalej była prezentacja jego postaci w wykonaniu Sandry Bocian z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Słowa i obrazy pozwalały prześledzić koleje życia i wędrówek Cieszkowskiego na ziemiach polskich i po Europie. Zwieńczeniem wystąpień przedstawiających postać hrabiego Augusta była rozmowa redaktora Jacka Hałasika i znanego publicysty doktora Marka Rezlera. W niezwykle merytoryczny sposób uświadamiała ona dlaczego ten tak bardzo zasłużony i skromny Wielkopolanin z wyboru i zasług z takim trudem przebija się do dzisiejszej świadomości historycznej. Po tych wystąpieniach radni przyjęli przez aklamację Stanowisko Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Augusta Cieszkowskiego, w brzmieniu:
W związku z przypadającym właśnie jubileuszem 200-lecia urodzin twórcy ideowych podstaw pracy organicznej, społecznika, działacza politycznego, Rada Powiatu w Poznaniu ogłasza rok 2014 Rokiem Augusta Cieszkowskiego.
Pragniemy w ten sposób oddać hołd jednemu z najwybitniejszych Wielkopolan XIX wieku, człowiekowi mającemu nieocenione zasługi tak dla kraju, jak i Wielkopolski. Rok Augusta Cieszkowskiego pozwoli nie tylko przybliżyć współczesnym jego sylwetkę, ale pokazać, że jego dziedzictwo stanowi trwały element naszej tożsamości. Wytrwałość, z jaką wcielał w życie swoje ideały, stała się skutecznym narzędziem sprzeciwu wobec polityki zaborcy, sprawiła też, że hrabia z Wierzenicy trwale zapisał się w historii Polski i regionu.
Ustanawiając rok 2014 Rokiem Augusta Cieszkowskiego pragniemy pielęgnować jego pamięć oraz dać wyraz wierności wartościom, które składają się na szeroko rozumiany wielkopolski etos, będący podstawą życia publicznego, społecznego i gospodarczego w powiecie poznańskim.

Na kończenie tej części sesji Piotr Burdajewicz – przewodniczący Rady podziękował Markowi Lisowi – jej wiceprzewodniczącemu za wytrwałe działania związane z taką forma uczczenia Augusta Cieszkowskiego.
Wśród gości obecnych na sesji znaleźli się: Anna Tomicka – burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Marian Szkudlarek – przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu, Barbara Czachura – wiceprzewodnicząca RM, Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy reprezentujący redakcję „Wierzeniczeń”, Irena Prokop – prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. A. Cieszkowskiego, Lucyna i Zbigniew Kundzewiczowie – Dwór Wierzenica, Ewa Idziak -dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzonce, Antoni Kobza – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej. Było też po kilkoro przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z prorektor Moniką Kozłowską, Ewą Strycką z „Wieści Akademickich” i Lubonia z wiceburmistrzem Rafałem Markiem, radną Małgorzatą Machalską.
Osoby uczestniczące w sesji mogły obejrzeć wystawę poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu, która z Wierzenicy trafiła na ulicę Jackowskiego w Poznaniu. M. Lis zachęcał do zapoznania się z nią w towarzystwie jej autorów. Uprzednio T. Łubiński podkreślił, że powstała ona za sprawą Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie z siedzibą w Wierzonce. Henryk Błachnio oraz niżej podpisani jako autorzy wystawy odpowiadali na liczne pytania z nią związane. Reprezentanci kolejnych gmin interesowali się możliwością jej prezentacji u siebie.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie