Znak Dobra dla wydawnictwa o Cieszkowskim


Znak DobraCieszkowski przyniósł wyróżnienie specjalne Nagrody Dziennikarskiej „Znak Dobra” dla „Wieści Akademickich”

Jednym z szerokiego wachlarza działań związanych z obchodami 200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego w 2014 roku, było wydanie specjalnego numeru „Wieści Akademickich” poświęconego patronowi Uniwersytetu Przyrodniczego. Ten znakomicie zredagowany i wydany numer pisma znalazł uznanie kapituły konkursu „Znak Dobra”. Postanowiła ona wyróżnić redakcję „Wieści Akademickich” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu „za wzorowy numer jubileuszowy poświęcony patronowi uczelni, Augustowi Cieszkowskiemu”. To ubiegłoroczny XXIV numer specjalny. Wręczenie nagród odbyło się wieczorem 10 stycznia 2015 roku w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Laureatów przedstawiała przewodniczącą kapituły nagrody „Znak Dobra” im. Romy Brzezińskiej, córka zmarłej dziennikarki – Katarzyna Lajborek-Jarysz. Rozmowy z laureatami, towarzyszące rozdaniu nagród, przeprowadzała redaktor Grażyna Wrońska z „Radia Merkury”. Nagrodę dla redakcji „Wieści Akademickich” odebrała Ewa Strycka, redaktor naczelna. Dziękowała obecnym na uroczystości: przewodniczącemu Rady Programowej pisma prorektorowi prof. Janowi Pikulowi, kierującej wydawnictwem uczelnianym Annie Zielińskiej-Krybus oraz osobom współpracujących z redakcją i sympatykom „Wieści”. W rozmowie z red. Wrońską bardzo ekspresyjnie a zarazem rzeczowo przedstawiła ideę obchodów oraz nagrodzony numer. Podkreśliła trwającą od 2009 roku współpracę z Ewą i Włodkiem Buczyńskimi oraz „Wierzeniczeniami” owocującą popularyzacją Augusta Cieszkowskiego na UP. Uroczystość prowadził aktor Teatru Nowego w Poznaniu Andrzej Lajborek. To on wcielił się w postać hrabiego Augusta tak znakomicie zapamiętaną z kulminacji wierzenickich obchodów 13 września ubiegłego roku. Muzycznymi przerywnikami był piosenki z repertuaru Anny German śpiewane przez Martę Grabowska. W rozmowach kuluarowych osoba Augusta Cieszkowskiego, wierzenickiego myśliciela była postacią pierwszoplanową. Link do nagrodzonego numeru „Wieści Akademickich”: http://zycie.puls.edu.pl/sites/default/files/XXIV%20numer%20specjalny,%20Dzien%20Patrona.pdf. Przypomnijmy, 26 stycznia 2013 roku zespół redakcyjny „Wierzeniczeń” otrzymał jedną z dwóch równorzędnych nagród za 2012 rok w konkursie dziennikarskim „Znak Dobra” im. Romy Brzezińskiej. Stąd ta nagroda jest nam tak bliska i cieszy nas sukces Ewy Stryckiej i „Wieści Akademickich”.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie